polityka
prywatności


Wprowadzenie

  Przedsiębiorstwo wymienione w stopce redakcyjnej (poniżej: "My") jako operator niniejszej oferty internetowej jest jednostką odpowiedzialną za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w rozumieniu [niemieckiej] ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Ochronę Państwa sfery prywatnej i danych osobowych traktujemy bardzo poważnie.  Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności oraz właściwymi niemieckimi ustawami o ochronie danych, w szczególności z ustawą BDSG i ustawą o telemediach (TMG).

  Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie Państwa o danych osobowych, które są przez nas gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane.    

Dane osobowe

  Dane osobowe to indywidualne informacje dotyczące Państwa sytuacji osobistej lub ogólnej. Obejmują one wszystkie dane identyfikujące Państwa tożsamość, na przykład nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy. Natomiast informacje, których nie można połączyć bezpośrednio z Państwa tożsamością (np. liczba użytkowników oferty internetowej) nie są  uważane za dane osobowe.

  Mogą Państwo korzystać z naszej oferty internetowej zasadniczo bez ujawniania swojej tożsamości i wprowadzania danych osobowych. W przypadku niektórych oferowanych usług będą jednak gromadzone dane osobowe. Dane te są przez nas gromadzone, zapamiętywane i wykorzystywane zasadniczo tylko w celach umożliwiających korzystanie z niniejszej oferty internetowej, w szczególności w celu udostępnienia potrzebnych informacji.  


Zapamiętywanie i przetwarzanie danych osobowych

  Państwa dane są przez nas zapamiętywane na szczególnie zabezpieczonych serwerach. Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczają je przed możliwością utraty, zniszczenia, zmiany, przetwarzania lub dostępu do Państwa danych przez osoby nieupoważnione. Dostęp do Państwa danych możliwy jest tylko przez niewielką grupę uprawnionych do tego osób. Są one odpowiedzialne za techniczną, handlową lub redakcyjną obsługę serwerów. Mimo regularnych kontroli nie ma jednak możliwości zapewnienia pełnej ochrony.

  Przesyłanie w Internecie naszych stron internetowych i wprowadzonych do nich przez Państwa danych odbywa się generalnie bez kodowania. W związku z tym nie można wykluczyć, że osoby trzecie zapoznają się z tymi danymi lub będą miały do nich dostęp. Dlatego radzimy, aby uwzględnić ten aspekt przy podejmowaniu decyzji, czy i jakie dane chcą Państwo przesyłać do nas za pośrednictwem Internetu.

  Państwa dane osobowe są przesyłane w Internecie po zakodowaniu. Do transmisji danych wykorzystujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer).  

Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim

  Państwa dane osobowe wykorzystujemy generalnie tylko w celu wykonania zamawianych przez Państwa usług. Jeżeli przy realizacji tych usług posługujemy się zewnętrznymi podmiotami, dostęp do danych również jest ograniczony wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem tych usług. Poprzez zastosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniamy przestrzeganie wymagań w zakresie ochrony danych i zobowiązujemy do tego także naszych zewnętrznych usługodawców.

  Ponadto nie przekazujemy danych osobom trzecim bez uzyskania na to od Państwa wyraźnej zgody, zwłaszcza do celów reklamowych. Państwa dane osobowe udostępniane są wyłącznie wtedy, gdy Państwo sami wyrazili zgodę na udostępnianie danych lub w przypadkach, gdy jesteśmy do tego upoważnieni lub zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub zarządzeń urzędowych bądź sądowych. Należy w tym kontekście wymienić na przykład udzielenie informacji dla celów ścigania karnego, ochrony przed niebezpieczeństwem lub wykonania praw własności do wartości niematerialnych.    

Korzystanie z naszej strony internetowej

  Informacje o Państwa komputerze

  Przy każdym dostępie do naszej oferty w Internecie gromadzimy niezależnie od Państwa rejestracji następujące informacje o Państwa komputerze: adres IP Państwa komputera, zapytanie Państwa przeglądarki oraz datę tego zapytania. Ponadto rejestrowany jest status i ilość przekazanych danych w ramach tego zapytania. Gromadzimy także informacje dotyczące produktu i wersji za pośrednictwem stosowanej przeglądarki i systemu operacyjnego komputera. Rejestrujemy również informację o stronie internetowej, z której nastąpił dostęp do naszej oferty w Internecie. Adres IP Państwa komputera jest przy tym zapamiętywany jedynie na czas korzystania z oferty w Internecie, a następnie zostaje usunięty lub anonimizowany poprzez jego skrócenie. Pozostałe dane zapamiętywane są na czas ograniczony.   Dane te wykorzystujemy w celu prowadzenia oferty w Internecie, w szczególności w celu identyfikacji i usunięcia błędów, stwierdzenia stopnia wykorzystania oferty w Internecie oraz dokonywania adaptacji lub udoskonaleń.    

Stosowanie plików cookie

  W naszej ofercie internetowej wykorzystujemy - podobnie jak wiele innych stron internetowych - pliki cookie. Pliki cookie są krótkimi plikami tekstowymi, które zostają zapamiętane na Państwa komputerze i zapamiętują konkretne ustawienia i dane do wymiany z naszą ofertą internetową za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Plik cookie zawiera z reguły nazwę domeny, z której wysłany został ten plik, oraz informacje dotyczące wieku plików cookie i identyfikator alfanumeryczny.

  Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie Państwa komputera i udostępnianie od razu ewentualnych ustawień domyślnych. Pliki cookie pomagają nam w doskonaleniu oferty internetowej i proponowaniu Państwu jeszcze lepszego serwisu, precyzyjniej dostosowanego do Państwa potrzeb.

  Stosowane przez nas pliki cookie są tak zwanymi plikami session-cookie, które po zakończeniu posiedzenia przeglądarki zostają automatycznie usunięte.

  Większość przeglądarek ma ustawienia, które automatycznie akceptują pliki cookie. Mogą jednak Państwo zablokować zapamiętywanie plików cookie lub tak ustawić swoją przeglądarkę, aby powiadomiła Państwa niezwłocznie po wysłaniu plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku odrzucenia funkcji zapamiętywania plików cookie będą mogli Państwo korzystać z naszej oferty internetowej tylko w ograniczonym zakresie lub oferta będzie w ogógle niedostępna.     

Doubleclick

  Korzystamy z systemu Doubleclick by Google. Jest to serwis Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick wykorzystuje pliki cookie w celu przedstawienia interesujących Państwa ogłoszeń reklamowych. W związku z tym do Państwa przeglądarki zostaje przyporządkowany numer identyfikacyjny (ID) w formie pseudonimu. Pozwoli on na uzyskanie informacji o ogłoszeniach, które wyświetlały się w Państwa przeglądarce i które zostały otwarte. Pliki cookie nie zawierają informacji identyfikujących osobę. Korzystanie z plików cookie DoubleClick umożliwia Google i partnerskim stronom internetowym jedynie włączenie ogłoszeń na bazie wcześniejszych odwiedzin naszej strony lub innych stron internetowych. Informacje wygenerowane przez pliki cookie przesyłane są przez Google do serwera w USA w celu przeprowadzenia ich analizy. Tam pliki te zostają zapamiętane. Transmisja danych przez Google do osób trzecich odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub w ramach przetwarzania danych na zlecenie. W  żadnym przypadku Google nie będzie kojarzył Państwa danych z innymi danymi gromadzonymi przez Google.

  Zapamiętywanie plików cookie można zablokować. W każdym momencie mogą Państwo zablokować gromadzenie, przetwarzanie i zapamiętywanie danych z przyszłym skutkiem dokonując odpowiedniego ustawienia oprogramowania swojej przeglądarki lub pobierając i instalując plug-in przeglądarki dostępny pod następującym linkiem w zakładce rozszerzenie blokady Doubleclick: https://www.google.com/settings/ads/plugin

  Zwracamy uwagę, że w takim przypadku mogą wystąpić problemy z korzystaniem w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych.    

Google Analytics

  Korzystamy z instrumentu Google Analytics do statystycznej interpretacji danych. Google Analytics jest internetowym serwisem analitycznym spółki Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google“). Google Analytics stosuje tak zwane pliki cookie, czyli pliki tekstowe, które są zapamiętywane na Państwa komputerze i umożliwiają przeprowadzenie przez Państwa analizy użytkowania strony internetowej. Generowane przez cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Coogle w USA, gdzie zostają zapamiętane. W przypadku aktywizacji funkcji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie na terenie państw członkowskich UE lub innych państw-sygnatariuszy porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed przesłaniem przez Google skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP będzie przesyłany do serwera Google na terenie USA w pełnym brzmieniu i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie wykorzystywał te informacje do interpretacji danych dotyczących korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej, do sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia na rzecz operatora strony internetowej innych usług  związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Państwa adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zablokować funkcję zapamiętywania cookie dokonując odpowiedniego ustawienia swojego oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może się okazać niemożliwe korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w pełnym zakresie. Mogą też Państwo zablokować w przyszłości rejestrację dla Google danych generowanych przez cookie i dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (wraz z Państwa IP) oraz rozpowszechnianie tych danych przez Google – w tym celu należy pobrać i zainstalować plug-in przeglądarki dostępne pod następującym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  Dalsze informacje dostępne są na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych). Zwracamy uwagę, że na naszych stronach internetowych Google Analytics został rozszerzony o kod "anonymizeIp();", aby umożliwić anonimizację adresów IP, przy czym ostatni oktet został usunięty.    

Google AdWords

  Korzystamy z internetowego oprogramowania reklamowego „Google AdWords“, a w ramach Google AdWords z systemu Conversion-Tracking. System Google Conversion Tracking jest serwisem analitycznym Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Jeżeli odwiedzili Państwo na naszą stronę za pośrednictwem ogłoszenia Google, tworzony jest plik cookie. Takie pliki cookie przestają być ważne po upływie 30 dni i nie służą do identyfikacji konkretnej osoby. Odwiedzając określone fragmenty naszej strony internetowej w okresie, w którym plik cookie nie uległ jeszcze przeterminowaniu, Google i my możemy stwierdzić że kliknęli Państwo na jakieś ogłoszenie i zostali przekierowani do naszej strony internetowej. Do każdego klienta serwisu AdWords przypisany jest inny plik cookie, dzięki czemu pliki cookie nie mogą być śledzone przez klientów AdWords za pośrednictwem stron internetowych. Informacje zebrane przy pomocy Conversion-Cookies służą do sporządzania statystyk Conversion dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na Conversion-Tracking. Klienci uzyskują informację o całkowitej liczbie użytkowników, którzy klikali na ich ogłoszenie i zostali przekierowani do innej strony zaopatrzonej w datę Conversion-Tracking. Nie otrzymują oni natomiast żadnych informacji, które umożliwiłyby identyfikację użytkownika. Nie ma zatem możliwości skojarzenia Państwa danych osobowych z informacjami dotyczącymi korzystania przez Państwa ze stron internetowych. W celu zablokowania plików cookie dla Conversion-Tracking można tak ustawić swoją przeglądarkę, aby pliki cookie zostały zablokowane przez poniższą domenę: „googleadservices.com    

Kanały mediów społecznościowych

  W naszej ofercie internetowej znajdują się linki do sieci społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Instagram i Pinterest, do sieci kariery zawodowej Xing, portalu wideo YouTube oraz do krótkiego serwisu informacyjnego Twitter. Linki można rozpoznać po logo każdego z oferentów.

  Po kliknięciu na linki otworzą się odpowiednie strony mediów społecznościowych, do których nie odnosi się niniejsza polityka prywatności. Szczegółowe informacje dotyczące postanowień obowiązujących w mediach społecznościowych określone są w politykach prywatności poszczególnych oferentów. Są one dostępne odpowiednio pod następującymi adresami:

  Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

  Google+: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=de

  Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

  Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

  Xing: https://www.xing.com/privacy

  Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de

  YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

   

Włączenie plug-in Facebooka

  Stosujemy tak zwane Social Plugins ("Plugins") sieci społecznościowej Facebook, prowadzonej przez spółkę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Plug-in są oznakowane logo Facebooka lub dopiskiem "Plug-in społecznościowy Facebooka" lub "Facebook Social Plugin". Zestawienie plug-in Facebooka i ich form graficznych dostępne jest na: developers.facebook.com/plugins

  Plug-in nie jest bezpośrednio połączony z naszą ofertą internetową, połączenie takie musi być najpierw jednoznacznie przez Państwa uruchomione. W ramach korzystania z naszej oferty internetowej nie są gromadzone, przetwarzane i zapamiętywane żadne dane z Facebooka. Dopiero w momencie uruchomienia przez Państwa plug-in umieszczonego w naszej ofercie internetowej nawiązane zostaje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Uruchomienie odbywa się poprzez kliknięcie na plug-in. Dopiero wtedy plug-in może być używany, na przykład możliwe jest korzystanie z pola "Lubię to".

  W wyniku włączenia plug-in Facebook otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo ze swojej przeglądarki naszą ofertę internetową, nawet jeżeli nie są Państwo aktualnie zalogowani do Facebooka. Informacja ta (wraz z Państwa adresem IP) zostaje przez Państwa przeglądarkę przesłana bezpośrednio do serwera Facebooka w USA i tam zostaje zapamiętana. Jeżeli są Państwo akurat zalogowani na Facebooku, wizytę w naszej ofercie internetowej Facebook może bezpośrednio przyporządkować do Państwa konta na Facebooku. Jeżeli korzystają Państwo z plug-in, na przykład uruchomią pole "Lubię to" lub wpiszą komentarz, informacja ta również zostanie przesłana bezpośrednio do serwera Facebooka i tam zostanie zapamiętana. Ponadto informacje te będą publikowane na Facebooku i pokazywane Państwa znajomym na Facebooku.

  Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badania rynku i kształtowania stron Facebooka pod kątem konkretnych potrzeb. Ponadto sporządzane są profile użytkowników, interesów i relacji Facebooka, np. w celu analizy korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej pod kątem ogłoszeń reklamowych wyświetlanych na Państwa koncie na Facebooku, poinformowania innych użytkowników Facebooka o wszystkich Państwa aktywnościach na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Facebooka.

  Jeżeli nie chcą Państwo, aby Facebook otrzymywał od Państwa jakiekolwiek dane, nie trzeba nic robić, gdyż transfer danych odbywa się dopiero po pierwszym kliknięciu na plug-in i udzieleniu tym samym zgody na wykorzystywanie danych. W przypadku udzielenia już zgody na gromadzenie, przetwarzanie i zapamiętywanie danych, może być ono w każdym momencie z przyszłym skutkiem odwołane poprzez ponowne otwarcie strony internetowej.

  Cel i zakres gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook oraz związane z tym Państwa prawa i możliwości ustawienia ochrony prywatności znajdują się we wskazówkach Facebooka dotyczących ochrony danych: www.facebook.com/policy.php.    

Korzystanie z serwisu YouTube

  Nasza strona internetowa wykorzystuje plug-in prowadzonych przez Google stron YouTube. Operatorem tych stron jest spółka YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeżeli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron z zainstalowanym plug-in YouTube, utworzone zostanie połączenie z serwerami YouTube. W ramach tego połączenia serwer Youtube otrzymuje informację o naszych stronach, które zostały przez Państwa odwiedzone.

  W przypadku, gdy są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, powstaje możliwość przyporządkowania przez YouTube Państwa zachowania w sieci bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec, jeżeli wylogują się Państwo z konta na YouTube i wykasują pliki cookie YouTube.

  Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z danymi użytkowników znajdują się w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/    

Newsletter

  W przypadku zgłoszenia się do naszego Newslettera Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany do naszych własnych celów reklamowych, dopóki się Państwo nie wyrejestrują. Będą Państwo otrzymywać regularnie informacje drogą mailową dotyczące bieżących tematów oraz maile ze specjalnych okazji, na przykład w związku z promocjami. Maile te mogą być ponadto na podstawie dostępnych nam informacji na temat Państwa odpowiednio personalizowane i indywidualizowane.

  Do zgłoszenia do naszego Newslettera stosujemy, o ile nie udzielili nam Państwo zgody na piśmie, tak zwaną procedurę Double-Opt-In, czyli zaczniemy Państwu przesyłać Newsletter mailem dopiero wtedy, gdy wcześniej potwierdzą nam Państwo jednoznacznie, że mamy uruchomić wysyłkę Newslettera. Wówczas prześlemy Państwu mailem informację z prośbą o kliknięcie na jeden z linków znajdujących się w tym mailu w celu potwierdzenia, że chcą Państwo otrzymywać nasz Newsletter.

  Jeżeli nie będą już Państwo chcieli otrzymywać od nas Newsletterów, mogą Państwo odwołać rejestrację, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów oprócz kosztów transferu według taryf bazowych. Proszę skorzystać z zamieszczonego w każdym Newsletterze linka do odwoływania rejestracji lub przesłać stosowną informację do nas lub do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych: iod@caparol.pl  

  Formularz kontaktowy

  Jeżeli chcą Państwo skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego w naszej ofercie internetowej, należy podać swoje nazwisko i adres e-mail. Dane pozyskane za pośrednictwem formularza kontaktowego gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub załatwienia sprawy.

  Po załatwieniu przez nas sprawy dane zostają tymczasowo zapamiętane na wypadek ewentualnych pytań związanych z daną sprawą. Usunięcia tych danych można zażądać w każdym momencie, w przeciwnym razie usunięcie nastąpi po całkowitym zakończeniu danej sprawy.    

Pozostałe informacje

  Linki do stron internetowych

  Nasza oferta internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Linki te są z reguły odpowiednio oznakowane. Nie mamy wpływu na przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych na wskazanych w linkach stronach. Dlatego radzimy, aby zapoznali się Państwo z politykami prywatności także innych stron internetowych.  

Prawa zainteresowanych

  Przysługuje Państwu prawo do otrzymania informacji o zapamiętanych Państwa danych oraz ewentualnie prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia danych. W tym celu proszę się kontaktować z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych: iod@caparol.pl   Udzielona przez Państwa zgoda może być w każdym momencie z przyszłym skutkiem odwołana. W tym celu proszę się kontaktować z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych.  

Kontakt

  Więcej informacji dotyczących naszych procedur postępowania z danymi osobowymi uzyskają Państwo od pełnomocnika ds. ochrony danych w spółce DAW SE.

  CAPAROL Polska Sp. z o.o.  Puławska 393  02-801 Warszawa    


Zmiany niniejszej polityki prywatności

  Aktualny stan polityki prywatności określa (umieszczona na dole) data. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w każdym momencie niniejszej polityki prywatności z przyszłym skutkiem. Aktualna wersja polityki prywatności dostępna jest zawsze za pośrednictwem naszej oferty internetowej. Radzimy systematycznie odwiedzać naszą ofertę internetową, aby posiadać bieżące informacje na temat obowiązującej polityki prywatności.


  Stan niniejszej polityki prywatności: październik 2017