Istotne zagrożenia dla drewna
Istotne w praktyce zagrożenia biologiczne

Drewno jest materiałem organicznym, w związku z czym narażone jest na atak bakterii, grzybów, glonów, porostów, owadów czy organizmów wodnych. Atak taki prowadzi do degradacji drewna, czyli do obniżenia stopnia jego przydatności lub jakości, ale też czasem do całkowitej destrukcji drewna. Przyroda na miliony sposobów próbuje oddać innym organizmom energię skumulowaną w drewnie (gdy drewno było jeszcze żywym drzewem). Z takiej mnogości zagrożeń, warto więc wybrać takie, które występują najczęściej, i które mogą prowadzić do zmian nieakceptowalnych przez użytkowników drewna.

Lista organizmów zawęża się nam wówczas do najbardziej istotnych:

  • organizmy barwiące drewno (sinizna, glony, porosty). Mimo, że poza nieestetycznym przebarwieniem drewna nie powodują destrukcji drewna, to ochrona przed nimi jest zalecana ze względu na to, że ich pojawienie się otwiera drogę innym "czynnikom niszczącym".
  • owady uszkadzające drewno, a zwłaszcza spuszczel pospolity i kołatek domowy. Szkodniki te są coraz rzadziej spotykane w nowszych domach - znaczna część ludzi nigdy się z nimi nie spotkała. Popularny kornik nie został przez nas wymieniony, gdyż atakuje on drzewo, a nie drewno.
  • grzyby niszczące drewno, a w szczególności grzyby rozkładu brunatnego, białego oraz szarego. Powodują całkowitą destrukcję drewna. Ochrona przed nimi jest koniecznością, jeśli samo drewno, warunki i sposób w jakich je użytkujemy, stwarzają możliwość dla rozwoju grzybów. W nowszych domach - znaczna część ludzi nigdy się z nimi nie spotkała. Popularny kornik nie został przez nas wymieniony, gdyż atakuje on drzewo, a nie drewno.
Warunki rozwoju najistotniejszych biologicznych wrogów drewna

Grzyby (zarówno barwiące drewno, jak i te niszczące) nie rozwijają się w drewnie, którego wilgotność jest niższa niż 20%. Jeśli więc drewno nie będzie miało dostępu do wody, wilgoć może czerpać jedynie z powietrza. Drewno podniesie swoją wilgotność do 20%, gdy wilgotność powietrza osiągnie 90%. W Polsce tak wysoka wilgotność powietrza występuje krótkookresowo. Na zewnątrz budynku istotnym zagrożeniem będzie więc kontakt z wodą (deszcz, gleba, rosa itp.). We wnętrzach domów wystąpić może jedynie tam, gdzie drewno jest zalewane wodą lub brak jest przepływu suchego powietrza (brak wentylacji). Jeśli pomieszczenia są wentylowane, woda nie wykrapla się na oknach, nie zakryliśmy więźby dachowej szczelną folią itp. - drewno nie będzie narażone na zagrzybienie. Z tego powodu zwykle przyjmuje się, że drewno wewnątrz domów nie jest narażone na atak grzybów.

Glony, oprócz wilgoci potrzebują światła. Osiedlić się więc mogą na powierzchni drewnianych przedmiotów. Nie niszczą drewna, ale stwarzają środowisko dla rozwoju grzybów. Spuszczel pospolity oraz kołatek domowy są chrząszczami. Żeby larwy żerujące w drewnie się rozwinęły, konieczne jest złożenie przez samicę jaj. W drewnie muszą więc istnieć otwory lub pęknięcia.

Poniższa tabela pokazuje granice warunków, w których możliwy jest rozwój organizmów najczęściej atakujących drewno użytkowe.