Warto wiedzieć
Drewno, będąc materiałem użytecznym, charakteryzuje się relatywnie dużą dostępnością i łatwością obróbki (ciosanie, łupanie, gięcie, szlifowanie, cięcie). Oprócz łatwości w obróbce, drewno jest też materiałem niezwykle wytrzymałym na ściskanie, rozciąganie oraz na siły zginające i ścinające. Kolejną właściwością drewna jest jego wysoki opór elektryczny i termiczny (parametry są zależne od wilgotności drewna). Przykładowo, żeby osiągnąć taką izolację termiczną jaką daje 6,5cm drewna iglastego, trzeba użyć 29cm cegły kratówki, 90cm cegły klinkierowej czy 105cm litego betonu.

Takie właściwości przesądziły o zastosowaniu drewna jako elementu konstrukcyjnego i termoizolacyjnego w budownictwie, a także wykorzystaniu drewna do wyrobu materiałów użytkowych. Aby zachować właściwości drewna na jak najdłuższy czas, należy je odpowiednio zabezpieczać.
Zagrożenia powodujące niszczenie drewna

Drewno jest materiałem organicznym. W zależności od tego z jakiego drzewa pochodzi, jak zostało przygotowane i zabezpieczone, posiada różną wrażliwość na czynniki atmosferyczne (deszcz, zmiany wilgotności powietrza, zmiany temperatury, wiatr, promieniowanie słoneczne), ogień i biokorozję (oddziaływanie organizmów żywych). Co więcej, drewno pod wpływem wilgoci potrafi pęcznieć i wypaczać się.

Jak każdy materiał, również drewno, ma swoje granice wytrzymałości na czynniki atmosferyczne (deszcz, zmiany wilgotności powietrza, zmiany temperatury, wiatr, promieniowanie słoneczne) oraz biologiczne (działanie niszczące organizmów żywych).
Budowa strukturalna drewna - przyczyna różnej podatności na niektóre zagrożenia

Właściwości wytrzymałościowe i odpornościowe drewna biorą się z różnic w budowie pnia drzewa.   
  • Przyrost drewna następuje zazwyczaj na wiosnę i ustaje po paru tygodniach (drewno wczesne). Czasem trwa przez cały rok. Szerokość słoja rocznego zależnie od gatunku drzewa, klimatu i siedliska, może wynosić od dziesiątych części milimetra do kilku milimetrów.
Drewno wczesne, ze względu na swoją budowę, ma większą tendencję do zawilgocenia. Podczas gdy drewno późne chłonie mniejsze ilości wody. Drewno późne ma też większą gęstość i jest bardziej wytrzymałe.

Podsumowując, właściwości drewna uzależnione są nie tylko od jego budowy, ale również od gatunku, wieku i warunków wzrostu drzewa, z jakiego zostało pozyskane.

  • Twardziel i biel. Proces tworzenia twardzieli zachodzi w drzewach iglastych i niektórych drzewach liściastych. Po przekroczeniu przez drzewo pewnego wieku (sosna 20-40 lat, niektóre gatunki nawet 100 lat), zaczynają się zmiany w warstwach przyrdzeniowych bielu, prowadzące do powstania twardzieli. W tej części drzewa zanika przewodzenie wody, zmniejsza się wilgotność, co prowadzi do stopniowego obumierania komórek. Wnętrze twardzieli stopniowo wypełniają związki organiczne: gumy, fenole, żywice, garbniki, substancje oleiste, substancje aromatyczne. Drewno wycięte z twardzieli drzewa jest zwykle mniej podatne na atak biologiczny, a niektóre gatunki grzybów i szkodników w ogóle nie atakują twardzieli.